Skip to content

Osobní bankrot

Poslední dobou se kolem mě rojí lidé, kteří se mě (a nechápu proč zrovna mě) ptají, jak je to s osobním bankrotem. Proto jsem googloval a snažil se nějak setřídit informace. Snad Vám tedy budou k prospěchu.

Oddlužení neboli bankrot je způsob jak řešit vlastní úpadek. Jeho účelem je umožnit začít znovu, dlužníkovou, aby splatil alespoň 30% dluhu a začal znovu s čistým štítem.
Oddlužení fyzické osoby je umožněno dlužníkům, kteří se do úpadku nedostali podnikatelskou činností, ale např. provozem své domácnosti a neuváženým zadlužením. Insolvenční zákon nepovoluje oddlužení osobám právnickým. Manželé mohou podat společný návrh na oddlužení, splní-li, že je každý z nich osobou oprávněnou samostatně podat návrh na insolvenci.

Návrh na oddlužení podá sám dlužník současně návrhem na insolvenci. Zákon ustanovuje podávání návrhu na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, který vydává ministerstvo spravedlnosti.

Návrh na povolení oddlužení fyzické osoby musí obsahovat tyto náležitosti:
označení dlužníka, případně oprávněných osob jednajích za něj
údaje o příjmech dlužníka v následujícíh pěti letech
příjmy dlužníka za poslední tři roky
návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužníky takový návrh nevznáší

K návrhu je třeba připojit dokumenty k veškerým vašim závazkům, seznam všeho majetku, a doklady o příjmech za poslední 3 roky, zároveň písemný souhlas nezajištěného věřitele, že hodnota plnění bude nižší než 30% z jeho pohledávky. Lepší variantou je obrátit se na odborníka, který návrh vypracuje za vás.

 

Kdy vám soud oddlužení zamítne
1) Pokud je hodnota plnění závazků nižší než 30% pohledávek nezajištěných věřitelů nebo dlužník neplní své povinnosti v insolvenčním řízení.

2) Insolvenční zákon udává dvě možnosti oddlužení fyzických osob a to zpeněžněním majetkové podstaty (prodáním veškerého nemovitého i movitého majetku) nebo pomocí splátkového kalendáře.

O způsobu oddlužení rozhodují sami věřitelé na své schůzi nebo i mimo ni. Výsledek hlasování je podkladem pro soudce insolvenčního soudu, který poté o vašem úpadku rozhodne. Po schválení oddlužení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku, a tím dojde k jeho účinnosti. Plnění splátkového kalendáře zasahuje dlužníkův majetek i do budoucna. Dlužník musí po dobu 5 let je měsíčně splácet ze svých příjmů částku stejného rozsahu v jakém z nich může být při exekuci uspokojena přednostní pohledávka. (zůstáne vám 30% příjmu).

Po dobu pěti let trvání oddlužení fyzické osoby musí dlužník:
– Nesmí být nezaměstnaný
– Veškeré získané dědictví, peněžní dary a majetek, který získá musí odevzdat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a použít ho jako mimořádnou splátku
– hlásit každou změnu bydliště insolvenčnímu správci
– K 15.březnu a 15. září předkládat insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.
– Nesmí si brát žádné nové půjčky a jiné finanční závazky
– Také nesmí bez souhlasu insolvenčního správce odmítat dědictví ani dary. Dohled nad dlužníkem vykonává insolvenční soud, správce a věřitelé.

Vesmír a jeho vznik

Jsem velikým fanouškem scifi filmů. Taková Stargate či Star trek jsou seriály, které jsem viděl snad asi 100x a proto mám přirozeně velice kladný vztah k vesmíru obecně. Odjakživa mě fascinoval a tak jsem se rozhodl psát tu své poznatky a to co jsem se naučil. Dle nejnovějších věděckých poznatků vznikl vesmír před 14 MLD lety z ničeho a neznámého důvodu ( že by stvoření?) Na počátku mělk být dokonce menším než atom a během sekundy se zvětšil na průměr jednoho bilionu kilometru.vznik vesmíru

Mnoho lidí s tímto napadne logická otázka co bylo předtím. Tato otázka je z pohledu člověka v podstatě ovšem nesmyslná - čas, prostor,  předtím neexistoval.Je to rozměr, který je veličinou právě díky vesmíru. Prvotní vesmír byl pouze enegrie, nicméně během biliontiny sekundy se proměnil v hmotu, která by se dala nazvat polébvkou subatomárních částic ( to jsou částice, které jsou menší než atom) Teorei tvrdí, že trvalo dalších 400 000 let, než se ochladily natolik, že z nich mohly vzniknout atomy a potom dalších 300 milionů let než z těchto atomů vznikaly uskupení hvězd, planet a měsíc a celé galaxie. Co ovšem pokračuje od počátku vesmíru až dodnes je jeho rozpínání.stvoření vesmíru

K tomuto tématu se určitě dostanu  ještě v budoucnosti, ale rád bych jen podotkl, že rozpínání vesmíru je tak přesné vyladěno, že kdyby se jeho rozpínání jen nepatrně zrychlilo vesmír by se ´´rozplynul´´ a naopak, kdyby bylo pomalejší zhroutí se sám do sebe. To nutně vyvolává úžas a spousty otázek. Naše slunce je spučástí uskupení hvězdného víru, kterému říkáme mléčná dráha. Takové soustředění hvězd nazýváme přávě galaxiemi a ve vesmíru jsou jich miliardy.  Velikost mléčné dráhy je asi 100 000 světelných let, což znamená, že i kdyby lidé uměli cestovat tou nejvyšší rychlostí, kterou vesmír zná a tím je rychlost světla, trvalo by nám 100 000 let než bychom jí dokázali přeletět. Z tohoto faktu si můžeme uvědomit jakíé opravdové scifi všechny ty seriály jsou. I kdyby se lidem někdy povedlo vyřešit jak cestovat tak rychle, vzhledem k vesmíru a jeho měřítku by to lidem bylo stejně k ničemu a k nějbližší hvězdě Proxima Centauri by stejně letěli roky.